Ravnatelj:

Peter Končan

Število dijakov:

218

Število vzgojnih skupin:

8

Število vzgojiteljev:

8