Komisija za šolstvo

Komisija za šolstvo je ena izmed štirih posebnih komisij Slovenske škofovske konference. (Poleg nje so posebne komisije še Komisija Pravičnost in mir, Komisija za sredstva družbenega obveščanja in Medškofijska komisija za sredstva družbenega obveščanja.) Kot pove že ime komisije, je njeno poslanstvo pomagati odgovarjati na različne izzive, s katerimi se soočajo katoliške vzgojne in izobraževalne ustanove.

Znotraj komisije so zastopani različni deležniki šolskega prostora v Cerkvi v Sloveniji. Tako so poleg predstavnikov škofij člani komisije še predstavniki katoliških vrtcev, katoliških osnovnih šol, katoliških gimnazij, katoliških dijaških in študentskih domov in predstavniki katoliških glasbenih šol. Pomembna pa je tudi vloga, ki jo imajo v komisiji predstavniki učiteljev, ki niso zaposleni zgolj v katoliških ustanovah. Tako sta zastopana tudi Društvo katoliških pedagogov (DKPS) in denimo revija Vzgoja.

Predsednik komisije je msgr. Stanislav Zore OFM, na operativni ravni pa njeno delo koordinira tajnik komisije dr. Roman Globokar.