Gradiva portala

Zasebno šolstvo za skupno dobro

Zbornik

Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ) je meseca junija v sodelovanju z ravnatelji zasebnih šol in starši izdal zbornik Zasebno šolstvo za skupno dobro. Zbornik kritično osvetljuje odločbo ustavnega sodišča, opozarja na nekatere nenatančnosti v javni razpravi, se posveča konceptualnim vprašanjem javnega in zasebnega, predstavlja Montessori pedagogiko in se precej podrobno poglobi v primer Švedske, ki je bil izpostavljen tudi v zborniku Komu je napoti kakovostno javno šolstvo, ki ga je izdal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ).

Zasebno-solstvo-za-skupno-dobro.pdf
gradivo portala

Vzgoja in izobraževanje danes in jutri: obnavljajoča se vnema

Sklepna izjava kongresa

Sklepna izjava Kongregacije za katoliško vzgojo ob svetovnem kongresu katoliškega šolstva, ki je bil v Rimu in Castel Gandolfu od 18. do 21. novembra 2015.
Kako je potekal kongres in priprave nanj? Kateri so izzivi, s katerimi se srečuje katoliško šolstvo? Kakšno je sporočilo papeža Frančiška?

Sklepna-izjava.pdf
gradivo portala

Onkraj klasične šolske ustanove

Knjiga

Knjiga Onkraj klasične šolske ustanove ponuja dva odgovora na vprašanje, kako preseči tradicionalno oz. klasično šolsko ustanovo. Prvi prihaja iz antike, kjer so bili prvi kristjani tisti, ki so s svojim načinom življenja dopolnili klasično grško kulturo, čeprav so na institucionalni ravni ohranili njene bistvene poteze in lastnosti. Kljub temu krščanska vzgoja v izvornem pomenu presega okvire helenistične šole kot ustanove. Drugi primer, ki je bližji našemu času in prostoru, pa pokaže, kako se v ameriškem univerzitetnem okolju pojavljajo pobude za premislek vloge izobraževanja v kontekstu digitalne dobe. Tudi tu se izraža odmik od klasične institucionalne pedagogike. Delna prevoda tako izhajata iz dveh popolnoma različnih kontekstov, ki pa vendarle nosita enako sporočilo.

Onkraj-klasicne-solske-ustanove.pdf
gradivo portala

Poslanstvo katoliških šol – odgovor na sodobne izzive

Sklepna izjava mednarodnega simpozija

Ob zaključku mednarodnega simpozija z naslovom »Poslanstvo katoliških šol – odgovor na sodobne izzive« so udeleženci na zadnjem plenarnem zasedanju 28. novembra 2014 sprejeli skupno izjavo, s katero so začrtali smer, ki naj ji sledijo katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove.

Sklepna-izjava-simpozija-Poslanstvo-katoliških-šol.pdf
gradivo portala

Poslanstvo katoliških šol – odgovor na sodobne izzive

Zbornik prispevkov mednarodnega simpozija

Knjiga Poslanstvo katoliških šol – odgovor na sodobne izzive prinaša prispevke z istoimenskega mednarodnega simpozija, ki je bil novembra 2014 v Ljubljani. Na njem so udeleženci z različnih zornih kotov osvetlili identiteto katoliške šole, izpostavili konkretne izzive, poudarili posebnosti in pomembnost vzgoje ter predstavili specifike katoliškega šolstva po posameznih državah.

Zbornik-mednarodnega-simpozija.pdf
gradivo portala

Katoliško šolstvo pred izzivi časov

Zbornik

V zborniku, ki je izšel leta 2014, sta objavljena dva dokumenta Kongregacije za katoliško šolstvo. Prvi govori o medkulturnem dialogu na področju katoliške vzgoje in izobraževanja, drugi pa je delovno gradivo, ki ga je kongregacija pripravila, da bi spodbudila razmišljanja o vlogi in pomenu katoliških šol danes ter o njenih izzivih za prihodnost. Kot odziv na drugi dokument je Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstvo izvedel obsežno raziskavo o stanju katoliškega šolstva v Sloveniji, katere glavni izsledki so predstavljeni v zadnjem delu zbornika.

zbornik_katolisko-solstvo-pred-izzivi-casov.pdf
gradivo portala
več dokumentov